Čiščenje in krašenje cerkve

Vsak teden čistilke in krasilke ozaljšajo našo Božji hram. Čiščenje in krašenje je organizirano po vaseh in okrajih. Vsaka ali okraj vas prevzame nalogo za en mesec.

Če vam čas in moči dopuščajo, lepo vabljeni, da se pridružite. Vsake pridne roke bodo prišle prav!