O župniji

Župnijska cerkev sv. Lenarta

Župnija Sostro je bila ustanovljena leta 1862. Do leta 1965 so jo upravljali škofijski duhovniki, nato pa so jo prevzeli bratje minoriti. Od leta 2011 župnijo upravlja škofijski duhovnik g. Aleš Tomašević.

Župnijsko cerkev, ki je posvečena sv. Lenartu, so zgradili po potresu leta 1895. Načrte za cerkev je izdelal arihtekt Avguštin Neumayer. Leta 1898 jo je posvetil škof Anton Bonaventura Jeglič. V cerkvi sta poleg glavnega oltarja še dva stranska, ki sta posvečena sv. Mariji in sv. Jožefu. Krasijo jo tudi barvna okna, vitraži, ki so narejeni po načrtu slikarja Staneta Kregarja.

Oglejte si kratek film, ki iz zraka prikazuje dele naše župnije pozimi, pomladi in poleti.

Leta 2009 je cerkev doživela temeljito prenovo in zamenjavo celotnega tlaka ter preoblikovanje prezbiterija.

Župnija ima tri podružnične cerkve: sv. Urha v Dobrunjah, sv. Urha v Zavogljem in sv. Pavla na Šentpavlu, ter pokopališko kapelo sv. Mihaela.

Od leta 2012 ima prostore v župnišču tudi Zavod Pelikan Karitas, v okviru katerega deluje terapevtska skupnost za zasvojene s pridruženimi težavami v duševnem zdravju.

Sv. Pavel, Šentpavel

Sv. Urh, Zavoglje

Sv. Urh, Dobrunje

Sv. Mihael, pokopališka kapela

 

Župnija Sostro v številkah

 

Prejem zakramentov

Povprečna udeležba pri sv. maši

Osnovnošolski verouk

Pogrebi