Pevci

Otroški pevski zbor sv. Lenarta

Prepevajo vsako tretjo nedeljo v mesecu pri sveti maši ob 9.00, vaje pa imajo vsako nedeljo po sv. maši

Mešani pevski zbor sv. Lenarta

Prepevajo vsako četrto nedeljo v mesecu pri sveti maši ob 9.00, vaje pa so ob četrtkih ob 19.00

Mešani cerkveni pevski zbor

Prepevajo vsako prvo nedeljo v mesecu pri sveti maši ob 9.00, vaje pa imajo ob četrtkih ob 19.00

Komorni zbor Omnes Unum 

Prepevajo vsako drugo soboto v mesecu na taizejski molitvi in vsako drugo nedeljo v mesecu pri sveti maši ob 9.00,
vaje imajo ob sredah ob 18.30