Projekt: nove orgle 

IMG_20190219_200715.jpg

Orgle v sostrski cerkvi so dotrajane in postajajo neprimerne za glasbeno spremljavo bogoslužja. Zato je v četrtek, 7.2. 2019, župnijski pastoralni svet na izredni seji sprejel odločitev o nakupu novih orgel. Ustanovljen je bil tudi odbor, ki skrbi za izpeljavo projekta.

Nakup novih orgel predstavlja za župnijo Sostro velik finančni izziv, zato se ga moramo lotiti s skupnimi močmi. Kot pri vseh velikih rečeh, velja tudi tukaj rek: “Kamen na kamen palača, zrno na zrno pogača.” Zato povabljen prav vsak, da daruje po svojih močeh.

Načini zbiranja denarja so naslednji:

  • dar lahko prinesete v župnijsko pisarno,

  • od vsake nabirke bo šlo 20% v sklad za nove orgle,

  • denar lahko nakažete na poseben račun (ne župnijski!), odprt pri Deželni banki Slovenije:

    • SI56 1914 0501 3796 562, sklic SI00 2019

V ta namen smo v odboru pripravili že v naprej pripravljene položnice, ki jih dobite na mizici s tiskom. Izpolnite prazna mesta in denar direktno nakažete na posebni račun župnije Sostro, ki je odprt pri Deželni banki Slovenije (SI56 1914 0501 3796 562, sklic SI00 2019). Dar lahko še vedno prinesete tudi v župnijsko pisarno.

Odbor je pripravil tudi posebne vizitke (ob pogrebu ali ob drugi priložnosti). Tudi te so dosegljive na mizici s tiskom, ko za nakup novih orgel darujete vaš prispevek namesto cvetja in sveč ali daril. Vizitko prinesete oziroma dobite v pisarni, kjer vam jo bo župnik podpisal in ožigosal in jo potem lahko izročite svojcem.

V cerkvi pa je postavljen tudi poseben nabiralnik, kamor lahko vržete vaš dar za nakup novih orgel.

Hvala vam za vsak vaš dar, večji ali manjši. Tudi majhni darovi kupujejo nove orgle.

IMG_20190219_200642.jpg