Sveti krst

Zakramenti-0890.jpg

V naši župniji krščujemo vsako 3. nedeljo v mesecu pri ali po sveti maši ob 9.00 v župnijski cerkvi. Za krst prijavijo starši svojega otroka v župnišču. S seboj prinesite rojstni list in družinsko knjižico, če ste seveda poročeni. Priprava na krst poteka ob torkih v tednu pred 3. nedeljo.

V juliju bo priprava za krščevanje 9. julija in krstna nedelja bo 21. julija.

V avgustu bo priprava na krščevanje 20. avgusta in krstna nedelja 25. avgusta.

Pri krstu je boter lahko moški ali ženska. Če sta dva, pa morata biti eden in ena ali ena in eden. Dovoljenje, da so botri resnično lahko botri, dobijo kandidati za botre pri župniku župnije, kamor spada njihovo stalno prebivališče.

Kakšni so pogoji za botra?

  • Da ima zakramente uvajanja: krst, obhajilo in birmo;

  • da obiskuje nedeljsko sveto mašo in je praktičen kristjan;

  • če živi z življenjskim sopotnikom, mora biti cerkveno poročen.