Zakonske skupine

Če bi se želeli priključiti eni od zakonskih skupin, se obrnite na župnika - 031 281 888.

Prva zakonska skupina

Druga zakonska skupina

Tretja zakonska skupina