Župnijski svetovalni organi

Župnijski pastoralni svet

Vsak tretji ponedeljek v mesecu ob 20.00

Gospodarski svet

Priložnostna srečanja

Ključarji

Priložnostna srečanja