NOVI GOSPODARSKI SVET, KLJUČARJI IN MEŽNARJA V ŽUPNIJI

Kljuca 3 (Large).jpg

Možje in žene morejo biti v skladu z Zakonikom cerkvenega prava in drugimi pravilniki postavljeni v cerkveno gospodarsko upravo oziroma župnijski gospodarski svet. S tem pred Cerkvijo prevzamejo odgovornost za gospodarski položaj župnije, za morebitne zaposlene laike, za prostore ter za finance.

Skrb za cerkveno premoženje, zlasti za vzdrževanje stavb, si župniki delijo s ključarji, ki so navadno člani župnijskega gospodarskega sveta. Navadno ima vsaka cerkev vsaj dva ključarja. Za petletno služenje jih imenuje krajevni škof, pri čemer se mandat lahko podaljša, vendar največ do 75. leta starosti. Službo ključarja lahko prevzame človek, ki zna umno gospodariti in se je pri oskrbovanju cerkvenega imetja izkazal za zaupanja vredno osebo.

Delo mežnarja ni omejeno zgolj na zakristijo in cerkev. Je odgovoren tako za čiščenje in vzdrževanje cerkve ter za pripravo bogoslužnih prostorov ter za čiščenje liturgičnih oblek in predmetov. Zakristani sodelujejo z ministranti in so dobrodošli sogovorniki za obiskovalce cerkve.

Več si lahko preberete v majskem Glasu župnije.